Toán 11

Toán 11

STT Tên bài học Loại bài học
1 Hàm số liên tục Lý thuyết
2 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp Lý thuyết
3 Phương trình bậc nhất với sinx và cosx Lý thuyết
4 Phép vị từ Lý thuyết
5 Đường thẳng và mặt phẳng song song Lý thuyết
6 Bài kiểm tra số 1 Kiểm tra trắc nghiệm
7 Bài kiểm tra số 2 Kiểm tra trắc nghiệm
8 Bài kiểm tra số 3 Kiểm tra trắc nghiệm

Thành viên đề tài

21-04-2018

8

10

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+