Toán 12

Cung cấp các bài giảng và bài kiểm tra môn Toán 12

STT Tên bài học Loại bài học
1 Logarit Lý thuyết
2 Tích phân Lý thuyết
3 Phương trình mặt phẳng Lý thuyết
4 Mặt cầu Lý thuyết
5 Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số Lý thuyết
6 Bài kiểm tra số 1 Kiểm tra trắc nghiệm
7 Bài kiểm tra số 2 Kiểm tra trắc nghiệm

Thành viên đề tài

21-04-2018

7

14

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+