Lý 10

Lý 10

STT Tên bài học Loại bài học
1 Các nguyên lý nhiệt động lực học Lý thuyết
2 Chuyển động cơ học Lý thuyết
3 Lực căng bề mặt Lý thuyết
4 Lực đàn hồi Lý thuyết
5 Lực hướng tâm Lý thuyết
6 Bài kiểm tra số 1 Kiểm tra trắc nghiệm
7 Bài kiểm tra số 2 Kiểm tra trắc nghiệm

Thành viên đề tài

21-04-2018

7

27

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+