Lý 12

Lý 12

STT Tên bài học Loại bài học
1 Con lắc lò xo Lý thuyết
2 Giao thoa sóng Lý thuyết
3 Máy phát điện xoay chiều Lý thuyết
4 Phân hạch hạt nhân Lý thuyết
5 Sóng dừng Lý thuyết
6 Bài kiểm tra số 1 Kiểm tra trắc nghiệm
7 Bài kiểm tra số 2 Kiểm tra trắc nghiệm

Thành viên đề tài

21-04-2018

7

6

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+