Hoá 12

Hoá 12

STT Tên bài học Loại bài học
1 Vật liệu Polime Lý thuyết
2 Hợp chất của nhôm Lý thuyết
3 Tính chất của sắt và các hợp chất của chúng Lý thuyết
4 Một số hợp chất của sắt Lý thuyết
5 Tính chất hoá học chung của kim loại Lý thuyết
6 Bài kiểm tra số 1 Kiểm tra trắc nghiệm
7 Bài kiểm tra số 2 Kiểm tra trắc nghiệm

Thành viên đề tài

21-04-2018

7

4

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+