Các chuyên đề tích hợp

Giới thiệu các chuyên đề nghiên cứu cấp tỉnh

STT Tên bài học Loại bài học
1 Chuyên đề 1 : Nghiên cứu cơ sở lí luận chung của việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp KHTN ở trường THCS nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, phát triển năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên Lý thuyết
2 Chuyên đề 3: Kế hoạch 02 bài học dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên môn Vật lí khối lớp 8, lớp 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh Lý thuyết
3 Chuyên đề 4: Kế hoạch 02 bài học dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên môn Hóa học khối lớp 8, lớp 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh Lý thuyết
4 Chuyên đề 5: Kế hoạch 02 bài học dạy học dự án tích hợp khoa học tự nhiên môn Sinh học khối lớp 8, lớp 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh Lý thuyết
5 Chuyên đề 6: Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực dạy học tích hợp khoa học tự nhiên thông qua vận dụng dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở Lý thuyết
6 Chuyên đề 7: Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực dạy học tích hợp khoa học tự nhiên thông qua vận dụng dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở Lý thuyết
7 Chuyên đề 8: Xây dựng 4 mô hình thí điểm dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên tại 4 trường THCS Bình Định nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên Lý thuyết
8 Chuyên đề 9: Đánh giá tác động của phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên đến sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, năng lực dạy học tích hợp cho GV Khoa học tự nhiên Lý thuyết
9 Các video tham khảo Lý thuyết

Lê Ngọc Vịnh

18-09-2020

9

10

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+