Toán 10

Toán 10

STT Tên bài học Loại bài học
1 Hàm số Lý thuyết
2 Phương trình Lý thuyết
3 Cung và góc lượng giác Lý thuyết
4 Tích vô hướng Lý thuyết
5 Phương trình đường tròn Lý thuyết
6 Bài kiểm tra 1 Kiểm tra trắc nghiệm
7 Bài kiểm tra 2 Kiểm tra trắc nghiệm

Thành viên đề tài

21-04-2018

7

45

Đăng ký
© E-LEARNING Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định

Hiển thi tốt với trình duyệt FireFox 55.0+